Služby vodárenství

Vodní audity

Zpracování vodních auditů nejen pro průmyslové podniky

Zpracování vodních auditů dle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu

  • Základní charakteristiky hodnoceného podniku
  • Popis současného stavu vodního hospodářství podniku
  • Hodnocení spotřeby vody v podniku
  • Identifikace rizik
  • Vyhodnocení a Návrh opatření
  •  

Bilanční model jako standardní součást vodního auditu

  • Při zpracování vodních auditů používáme bilanční numerické modely realizované v softwaru SIMBA#
  • Zachycení stávajícího i výhledového stavu vodního hospodářství podniku
  • Automatizovaný výpočet celkové vodní bilance podniku (napomáhá k výraznému snížení nejistot)
  • Bilanční model umožňuje snadné pochopení řešené problematiky
  • Jednu z klíčových výhod představuje výrazné zjednodušení komunikace mezi zúčastněnými stranami
  • Jedním z výstupů bilančního modelu je i přehledné procesní schéma
  •