Služby energetika

ZEVO
Měření fyzikálních parametrů v energetice
FEA a CBA
Numerické modelování v oblasti energetiky
Energetika ve vodním hospodářství