Služby vodní hospodářství

Studie a posudky

Vyhodnocení současného stavu infrastruktury, návrh doporučení pro novostavbu či rekonstrukci.

Analýza a modelování ČS

Měření charakteristik čerpacích stanic. Analýzy a numerické simulace provozu se zaměřením na řízení a celkovou účinnost.

Vodní audity

Zpracování vodních auditů pro průmyslové podniky. Bilanční modelování, návrh opatření pro úsporu a recyklaci vody.

Analýza a modelování ČOV

Procesní, látková a energetická analýza čistíren odpadních vod. Numerické simulace procesů čištění odpadních vod.

Monitoring a pokročilé řízení procesů

Monitoring provozu ČOV a ČS, pokročilé řízení s využitím numerických modelů.

Energetika ve vodním hospodářství

Zpracování energetických posudků a auditů. Prověrky energetické náročnosti provozu.

Měření fyzikálních a kvalitativních parametrů

Online měření fyzikálních a kvalitativních parametrů na ČOV, ČS a řekách.