Služby

Vodní hospodářství

Zavádění inovativních řešení v oblasti pitných a odpadních vod. Látková a energetická bilance, online měření, analýzy, simulace a pokročilé řízení procesů.

Dotační poradenství

Našim cílem je najít pro Vás, co nejvhodnější dotační titul a vyhodnotit, zda máte reálnou šanci na získání dotace a provést Vás úspěšně celým dotačním cyklem.

Energetika

Poskytujeme strategické poradenství řešení odpadového hospodářství města či regionu. Zpracováváme energetické posudky a audity v oblasti vodního hospodářství, specializujeme se na měření, analýzy a simulace v oblasti energetiky.

Digitalizace

Zavádění moderních řešení s ohledem na digitalizaci vodárenství a energetiky. Poskytujeme služby v oblasti kyberbezpečnosti, monitoringu a pokročilé online analytiky.