Služby vodní hospodářství

Studie a posudky

Vyhodnocení stávajícího stavu infrastruktury, návrh doporučení pro novostavbu či rekonstrukci

 Studie a posudky v oblasti čistění odpadních vod

  • Vyhodnocení stávajícího stavu čistírny odpadních vod (ČOV)
  • Stanovení současného stavu přítoku a zatížení ČOV, vyhodnocení účinnosti čištění
  • Provádění detailních analýz, a to včetně dynamického modelování provozu čistírny
  • Návrh, realizace a vyhodnocení dodatečných měřících kampaní
  • Stanovení předpokládaných kapacit provozu
  • Zhodnocení kapacity základních uzlů stávající ČOV, ověření kapacity s využitím procesního modelování
  • Návrh technického řešení, ověření technického řešení jak standardními metodami, tak i s využitím numerických procesních modelů
  • Zpracování zpráv doporučujícího postupu při rekonstrukci a intenzifikaci čistírny a využití energetického potenciálu ČOV s důrazem na využití odpadních vod a kalů
  • Zpracování technických specifikací sloužících jako podklad pro realizaci výběrového řízení
  • Zpracování doporučení pro údržbu a provoz

Studie a posudky v oblasti čerpacích stanic

  • Vyhodnocení stávajícího stavu čerpací stanice
  • Stanovení současného stavu přítoku na čerpací stanici, vyhodnocení energetické účinnosti čerpání
  • Provádění detailních analýz, a to včetně dynamického modelování provozu čerpací stanice
  • Návrh, realizace a vyhodnocení dodatečných měřících kampaní (v případě potřeby)
  • Stanovení předpokládaných kapacit provozu
  • Zhodnocení kapacity základních uzlů stávající čerpací stanice, ověření kapacity s využitím procesního modelování
  • Návrh technického řešení (návhr nového systému čerpání spojený s návrhem kompletní výměny čerpací techniky a systému řízení a provozu)
  • Ověření technického řešení jak standardními metodami, tak i s využitím numerických procesních modelů
  • Zpracování technických specifikací sloužících jako podklad pro realizaci výběrového řízení
  • Zpracování doporučení pro údržbu a provoz