Služby vodní hospodářství

Monitoring a pokročilé řízení procesů

Návrh, realizace a provozní dohled pokročilého řízení procesů čištění odpadních vod s integrovanou podporou matematických modelů provozovaných v reálném čase

Advanced control

Pokročilé řízení procesů čištění odpadních vod

  • Testování stávajících (konvenčních) a pokročilých řídících strategií (testování s využitím procesního modelu) 
  • Ověření instalovaných senzorů využívaných pro řízení (umístění, verifikace měřených hodnot) 
  • Implementace pokročilých řídících strategií (systémy aktivovaného kalu, optimalizace procesu biologického čištění OV) 
  • Návrh doplnění instrumentace (typ a umístění) vhodné pro řízení ČOV (v případě potřeby) 
  • Virtuální uvedení řídícího systému do provozu (testování s využitím procesního modelu)
  • Návrh, testování a implementace online digitálních dvojčat
  • Implementace a využití virtuálních senzorů (predikce kvalitativních parametrů v rámci procesu čištění)
  • Dohled nad provozem řídících systémů, optimalizace provozu

Klíčové vlastnosti:

  • Přímé propojení s konvenčním řídícím systémem ČOV s využitím komunikačního protokolu OPC UA
  • Možnost integrace vstupů a výstupů pokročilého řízení do běžných SCADA systémů
  • Možnost připojení dodatečně instalovaných senzorů (například kvalitativních) pro účely pokročilého řízení bez nutnosti přímého napojení do konvenčního řídícího systému ČOV 
   Advanced control PC