Služby vodní hospodářství

Energetika ve vodním hospodářství

Posouzení vodohospodářské infrastruktury z pohledu hospodaření energií 

WWTP 18 000 PE

Nabízíme komplexní činnost v souladu se zákonem 406/2000 Sb., o hospodaření energií

  • Činnosti, které jsou součástí energetického auditu
  • Činnosti, které jsou součástí energetického posudku
  • Vypracování energetického posudku pro oblast vodního hospodářství
  • Vypracování energetické prověrky dle DWA-A 216
  • Činnosti, které jsou součástí certifikace vaší společnosti dle ČSN EN ISO 50001 Systém environmentálního managementu

Jsme držiteli patřičných oprávnění pro tuto činnost a zajišťujeme ji experty naší společnosti.

Postupujeme dle metodik naší společnosti SEWACO, které vychází z aktuální platné legislativy České republiky a norem a aktualizujeme dle budoucího směřování zákonných předpisů. Naše práce jsou v souladu s evropskými předpisy a metodikami, což nám zajišťuje vysokou flexibilitu a možnost využití zkušeností v rámci celé Evropy. Provádíme dodatečné měrné kampaně v případech, kdy nejsou dostupná data a využíváme matematické modelování procesů pro přesné určení fungování analyzovaného předmětu činnosti.

Nabízíme činnosti pro splnění souladu s Green Deal (včetně Taxonomie) práce na základním a pokročilém auditu z pohledu hospodaření s energií v oblastech vodního hospodářství.

  • Určení vstupní energie, zatížení a ostatních vstupních indikátorů
  • Určení správných KPI (klíčových výkonnostních indikátorů)
  • Vyhodnocení v rámci základního auditu a vypracování potřebné dokumentace a výstupního dokumentu.
  • V případě doporučení či povinnosti ze základního auditu provádíme i detailní analýzu energetického hospodářství či jeho ucelené části a návrh příležitostí pro splnění kritérií daných legislativou.
  • Souhrn relevantních příležitostí posuzujeme z pohledu technického, ekonomického (NPV, IRR, Td) a ekologického hlediska z důrazem ke snížení energetické náročnosti energetického hospodářství
  • Kontrola stávajících měřících míst či vytvoření struktury měřících míst
  • Provádění „interních“ auditů pro zákazníka
   Kontrola stávajícího či vytvoření nového systému monitoringu z pohledu sledování parametrů souvisejících s hospodařením energií
  • Kontrola a nebo vytvoření systému sběru dat a jejich využití