Služby vodní hospodářství

Analýza a modelování čerpacích stanic

Komplexní služby v oblasti analýz a modelování provozu čerpacích stanic

WWTP 18 000 PE

Zpracování analýz v oblasti čerpacích stanic pitných a odpadních vod 

  • Stanovení systémových Q-h křivek (výtlaky) a Q-h a Q-P křivek instalovaných čerpadel
  • Určení pracovního bodu čerpadla, posouzení vhodnosti čerpání v daném režimu
  • Stanovené celkové účinnosti čerpacího soustrojí (čerpadlo + motor + FM)
  • Hodnocení efektivity řízení čerpání
  • Návrh úprav řídících algoritmů a jejich nastavení
  • Posouzení projektů z hlediska vhodnosti návrhu a energetické efektivity
  •  

Matematické modelování provozu čerpacích stanic 

  • Modelování kompletní hydrauliky čerpacích stanic
  • Modelování proudění s volnou hladinou (přítok do ČS), akumulace, tlakové proudění (výtlaky)
  • Dynamické simulace provozu včetně detailního modelování řídících algoritmů 
  • Výpočty energetické náročnosti provozu a její optimalizace
Sludge pumping station

Pro modelování používáme špičkový software SIMBA# německého institutu ifak e.V. (Magdeburg)