Služby vodní hospodářství

Analýza a modelování čistíren odpadních vod

Komplexní služby v oblasti analýz a procesního modelování čistíren odpadních vod

WWTP 18 000 PE

Zpracování analýz v oblasti čistíren odpadních vod 

  • Stanovení hydraulického a látkového zatížení čistíren odpadních vod (stávající i výhledové stavy)
  • Vyhodnocení účinnosti čištění odpadních vod a energetické efektivity provozu
  • Návrh, realizace a zpracování výsledků dodatečných měřících kampaní (vzorkovací i online měřící kampaně)
  • Návrh vhodné technologie čištění odpadních vod, kapacity a procesního schématu čistírny
  • Posouzení projektů z hlediska vhodnosti návrhu a energetické efektivity
  • Vyhodnocení efektivity řídících systémů ČOV, návrh úprav řídících algoritmů a jejich nastavení
  • Data mining a podrobné vyhodnocení dat ze SCADA systémů ČOV
  •  

Matematické modelování procesů čištění komunálních a průmyslových odpadních vod 

  • Ověření stávající hydraulické a látkové kapacity ČOV
  • Vyhodnocení různých variant návrhu (procesního schématu) ČOV
  • Modelování vlivů nestandardních zatěžovacích stavů na technologii
  • Detailní modelování aerační systémů a řídících algoritmů
  • Optimalizace energetické náročnosti procesu čištění
  • Modely aktivovaného kalu kompatibilní se standardem DWA-A 131 (2016)
WWTP 18 000 PE

Pro modelování používáme špičkový software SIMBA# německého institutu ifak e.V. (Magdeburg)