SAKO Brno, a.s.

Popis

Rekonstrukce zařízení k energetickému využití odpadů s kapacitou 230 tis. tun odpadu za rok v rámci odpadového hospodářství města Brna v celkové výši 1800 mil. Kč. Získal dotaci 45% z EU ISPA.

Poskytnuté služby

  • Komplexní poradenství v rámci projektu,
  • Studie proveditelnosti výstavby ZEVO
  • Zajištění dotace včetně monitorovací fáze v době udržitelnosti
  • Finanční model včetně udržitelnosti
  • Tvorba obchodních podmínek pro výběrové řízení

SAKO Brno, a.s.