Podílíme se na projektech z FS ochrany ŽP v oblastech vodárenství a nakládání s odpady.