Podílí se na přípravě prvních projektů z Programu PHARE, jako předvstupní pomoc ČR.