Reference

Město Rudná

27. 5. 2024

Vyhodnocení stávajícího stavu čistírny odpadních vod, a to z hlediska možností rozvoje reflektující vývoj v rámci odvádění a hospodaření s odpadními vodami pro aglomeraci Rudná.

Naše služby:

Realizace studie čistírny odpadních vod.